Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu - Wysocka Janina